Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Yazar: tamer.turhan@hmb.gov.tr

Emekli Olan Personellerimiz.

Defterdarlığımızın Merkez ve İlçe birimlerinde özveriyle çalışıp geçmiş aylarda emekli olan Defterdarlık Uzmanı Abdi AYHAN, Şoför Arefe EKER, Gelir Uzmanı Aynur TAŞKIN, V.H.K.İ. Cemal ÇINAR, V.H.K.İ. Cumali TEZGEL, Gelir Uzmanı Dede AKÇA, V.H.K.İ. Ekrem SAĞLAM, Muhakemat Şefi Mefaret CEYLAN, Hizmetli Selamettin ÖNAL ve Aşçı Şükrü AĞANA’a emekli olmalarının anısına Defterdarımız Sayın Uğur ARSLAN tarafından teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

Emekli olan çalışma arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, emeklilik hayatlarında mutluluklar dileriz.

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi Uzatıldı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
 • Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; 

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

 • Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,
 • 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık %0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık %5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir. 

Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.

Koronavirüs aşısı bilgilendirme semineri yapıldı.

Koronavirüs aşısı hakkında, Defterdarlık çalışanlarının doğru bilgiye ulaşabilmesi amacıyla Aksaray İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Sayın Kerim YEŞİLDAĞ tarafından personelimize bilgilendirme semineri yapılmıştır. Aydınlatıcı ve etkili bilgilendirmesinden dolayı Uzm. Dr. Sayın Kerim YEŞİLDAĞ’a çok teşekkür ederiz.

Yılın Yöneticisi ve Çalışanı Ödül Töreni

Aksaray Valiliği tarafından ilk kez organize edilen, Yılın Yöneticisi ve Çalışanı programıyla Aksaray genelinde çalışan Kamu Kurumlarında görev yapan çalışanlar arasından yapılan değerlendirme sonucunda 10 kurumun yöneticisi ve çalışanı “Yılın çalışanı” ve “Yılın Yöneticisi” olarak seçildi.
Aksaray Valiliğince kurumlar arasındaki çalışmaları değerlendirmek, kamu personelinin çalışmalarını daha verimli, daha özveriyle yapılması, çalışanların toplum gözündeki algısını yükseltmek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, birlik ve beraberliğini pekiştirmesini sağlamak amacıyla “Aksaray yılın çalışanı ve yılın yöneticisi” programı düzenledi. Program kapsamında tüm resmi kurum ve kuruluşlarca çalışan personeller valilik heyeti ve daire müdürleri tarafından değerlendirmeden geçirilerek seçim yönergesi ve kriterler uyarınca komisyon tarafından değerlendirilen 10 yönetici ve çalışana ödül verildi. Aksaray Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde Defterdarlığımız adına yılın yöneticisi alanında aday gösterilen Vergi Dairesi Müdürümüz Sayın Gültekin ERDOĞMUŞ ve yılın çalışanı alanında aday gösterilen Gelir Uzmanı Sayın Muhittin Murat YEMENİCİ’ye dereceye girdikleri için ödülleri Aksaray Valisi Sayın Hamza AYDOĞDU’nun elinden almıştır.

Aksaray Defterdarlığı olarak başarılı çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarımızı tebrik eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz.

Muhasebe Haftası Ziyareti

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla her yıl 1 ve 7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası dolayısıyla Defterdarımız Sayın Uğur ARSLAN ve Gelir Müdür Vekilimiz Sayın Mustafa BAYSAL, Aksaray Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasını ziyaret ederek, muhasebe haftasını kutladılar.