Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SULTANHANI MALMÜDÜRLÜĞÜ GELİR SERVİSİ FAALİYETE BAŞLADI.

25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15/08/2017 tarihli, 694 sayılı Olağanüstü
Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre kurulan Sultanhanı ilçesinde, o tarihten bu tarafa hizmet veren Sultanhanı Malmüdürlüğümüz bünyesinde Gelir Servisi açılmıştır. Gelir Servisi; 1 Gelir Uzmanı ve 1 Veznedarla hizmet vermekte olup, mükelleflerimiz bir çok işlemi Sultanhanı Hükümet Konağı içerisinde 2’nci katta bulunan Malmüdürlüğü Gelir Servisinden yapabilecektir.